DETAILED NOTES ON ประกันภัยรถยนต์

Detailed Notes on ประกันภัยรถยนต์

Detailed Notes on ประกันภัยรถยนต์

Blog Article

อุปกรณ์ตกแต่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ กล้องติดหน้ารถ หรือ จานเสาอากาศรับสัญญานดาวเทียมสำหรับรถยนต์ เป็นต้น

อีเมลยืนยันการซื้อประกันรถยนต์สำเร็จ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

เมื่อท่านได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทฯจะรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทฯทราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยใหม่อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุ้มครอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ต่อไปถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

รู้จักกับบริษัทของเรา เพื่อความมั่นใจที่มากขึ้น

ติดตั้งกล้องติดรถยนต์เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

ท่านจะได้รับกรมธรรม์หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งตามรายละเอียดข้อมูลที่ระบุในขั้นตอนการซื้อ สำหรับลูกค้าที่เลือกรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับกรมธรรม์ในทันที วิริยะประกันภัยขอขอบคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นความคุ้มครองได้หรือไม่

ประกันรถยนต์คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

บริการของเรา เปรียบเทียบประกันรถยนต์

ตารางเปรียบเทียบ และความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกันภัยรถยนต์ ความภูมิใจของทิพย

กรณีแจ้งอุบัติเหตุเร่งด่วน หรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อแอกซ่าได้อย่างไรบ้าง

หมายเลขกรมธรรม์ หรือรายละเอียดของรถประกัน (ทะเบียน รุ่น ยี่ห้อ)

Report this page